Category Archives: Rock

Baltaragio Malūnas. Fragmentai (Pabaiga)

8 thoughts on “ Baltaragio Malūnas. Fragmentai (Pabaiga)

  1. II tema. Tau tosakos ir tradicijų tęstinumas. Veronikos pasakojimai ir dainos (iš CD Tėvulio prievartėliuos, ). Veronikos pasakojimai ir dainos (iš CD Tėvulio prievartėliuos, ). Nurodytame šaltinyje yra šie kūriniai (skliausteliuose nurodoma kūrinio trukmė)
  2. Tai sakmę primenantis prozos kūrinys, kuriame susipina epiškumas ir lyrizmas, realistinis pasakojimas ir fantastika. Baltaragio malūnas - tai kūrinys apie liaudies dvasinį grožį ir išdidumą, parašytas pasinaudojant pasakų motyvais, tačiau kartu išlaikant ir realų, tikrovišką pagrindą, veikėjus piešiant sodriai realistiškai psichologinėje - buitinėje plotmėje, juos.
  3. „Baltaragio malūnas“-naįprastas kūrinys. Jame atsiveria dvi vaizdavimo plotmės- realioji ir folkloriškoji. Kazio Borutos, romano autoriaus, meistriškumo dėka,perėjimo iš vienos plotmės į kitą,mes nepajuntame. „ Baltaragio malūnas“ yra labai sakmiškas ir paslaptingas kūrinys. Tikrovėje labai sunku įsivaizduoti ant aukšto kalno stovintį Baltaragio malūną,jo.
  4. Rodyklė liepia sukti kairėn - „Baltaragio malūnas“ - metrai, tačiau kelias i malūną veda gražiais akmeniniais laiptais upės link. Šlaite įsikūrę kiti ąžuoliniai romano herojai: susigūžęs arkliavagis Raupys, besibaiminantis dėl savo nedorybių, susirietusi iš piktumo niurnanti senmergė Uršulė, pelkių kipšas.
  5. Skaitykite kūrinį "Baltaragio malūnas arba kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte" naršyklėje arba atsisiųskite kūrinį PDF, EPUB ar MOBI formatu.
  6. DELFI - Kazio Borutos apysaka „Baltaragio malūnas arba tai, kas dėjosi anuo metu Paudruvės krašte“ nebe pirmą kartą sėkmingai prisitaiko prie laikmečio. Dar metais parašytas kūrinys.
  7. “Baltaragio malūnas” - tai ne tautosakos kopijavimo knyga, o individualus autoriaus mąstymo vaisius, pasiektas remiantis lietuvių liaudies kultūros elementais. Lietuvių kalba Referatai (1 psl., 5,97 kB) Kazys Boruta "Baltaragio malūnas" Ypatingai geras pagrindinio veikėjo "Character Sketch".
  8. Baltaragio malūbasspenpelondoritletibidogstenspled.xyzinfoinio paveikslas. Nojus Dargis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *